google-site-verification: google75b25b9154867a2b.html

แถบขูดรหัส บัตรเติมเงิน บัตรชิงรางวัล ม้วนละ 1,000-1,200 บาท ม้วนละ 1,000 ดวง ขนาด 6mmx18mm , 6mmx26mm , 6mmx36mm ,8mmx45mm 10mmx10mm ,10mmx35mm ,10mmx40mm ,10mm x 50mm ,11mmx50mm , 18mmx18mm  , A4

แถบขูดรหัส สติ๊กเกอร์ขูดรหัส สำหรับบัตรเติมเงิน บัตรชิงโชค บัตรชิงรางวัล บัตรขูดรหัส
ขนาด 6mmx18mm , 6mmx26mm , 6mmx36mm ,8mmx45mm  10mmx10mm ,10mmx35mm ,

10mmx40mm ,10mm x 50mm ,11mmx50mm , 18mmx18mm  

ใช้งานง่ายเพียงดึงสติ๊กเกอร์ไปติดลงบนบัตร เหมือนติดสติ๊กเกอร์เท่านั้น

ขั้นตอนการทำบัตรและติดแถบขูดรหัส

โดยพิมพ์ ข้อความ หรือ เลขรหัสลงบนบัตร แล้วใช้สติ๊กเกอร์แถบขูดรหัสปิดทับข้อความหรือตัวเลขดังกล่าวเป็นอันเสร็จเรียบร้อย

Visitors: 155,925