บัตร RFID Mifare 13.56 Mhz ราคา ใบละ 25 บาท : บัตร 2 คลื่น บัตร Dual Card 13.56mhz M1+125khz ราคาใบละ 50 บาท

บัตร RFID Mifare 13.56 Mhz 1 K ราคา ใบละ 25 บาท

บัตร RFID Mifare 13.56 Mhz 4 K ราคา ใบละ 100 บาท

บัตร 2 คลื่น บัตร Dual Card 13.56mhz 1 K M1+125khz ราคาใบละ 50 บาท
 
Visitors: 129,140