เครื่องอ่านเขียน บัตร RFID Mifare 13.56 Mhz ราคา 3,500 บาท

เครื่องอ่านเขียน บัตร RFID 13.56 mhz บัตร RFID Mifare 13.56 Mhz Card Reader & Writer & Copier/Duplicater บันทึกลบข้อมูลได้

Visitors: 129,934