@ พวงกุญแจ RFID key Tag 125khz R/W

รับทำพวงกุญแจ RFID key Tag 125khz T5577 อ่านเขียนได้ บันทึกหมายเลข ลงในบัตร ใช้ทาบ แตะเพื่อ ผ่านประตูเข้าออก อาคาร สำนักงาน และอื่นๆ

Visitors: 129,934