google-site-verification: google75b25b9154867a2b.html

เครื่องตัดนามบัตร แบบมือโยก ราคา 3,500 บาท

เครื่องตัดนามบัตร ขนาด 5.4x9 cm มุมฉาก 4 มุม ตัดง่าย ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า ตัดมุมฉาก ตัดเท่ากันทุกใบ โยกทีเดียวได้ 4 มุม

ราคา 3,500 บาท

Visitors: 155,925