google-site-verification: google75b25b9154867a2b.html

เครื่องตัดบัตรพลาสติก PVC แบบมือโยก ราคา 4,500 บาท

เครื่องตัดบัตรพลาสติก PVC แบบมือโยก ขนาดบัตร 5.4x8.6cm ตัดบัตรหนาได้ ถึง 1 mm ตัดมุมมน 4 มุม 0.3mm

ใช้ตัดบัตรสมาชิก บัตรพนักงาน บัตรนักศึกษา

ขนาดเท่า บัตร ATM บัตร เครดิต ตัดคม คุณภาพดี มืออาชีพ

ราคา 4,500 บาท

Visitors: 155,925